صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

مدیریت جهادی در صنعت هسته ای

یک سال قبل

دکتر فریدون عباسی با حضور در دوره مدیران انقلابی جهادی، ضرورتهای استراتژیک داشتن صنعت هسته ای، چالشهای جدی برجام در حوزه پیشرفت این صنعت و روند تلاشهای بی وقفه جوانان کشور را ....
رییس سابق سازمان انرژی اتمی با برشمردن ضرورت های راهبردی صنعت هسته ای، اقدامات جهادی و انقلابی متخصصان جوان و متعهد کشور را در یکدهه ی اخیر  تشریح کرد.

فریدون عباسی در ادامه با انتقاد از برجام و رفتار برخی از مسئولان کشور نسبت به دانشمندان و موثران صنعت هسته ای کشور از برنامه ریزی بلند مدت و پرهزینه دشمن برای از بین بردن توانمندی و روحیه ی نخبگان کشور پرده برداشت و زوایای مختلف آن را برای دانش آموختگان دوره مدیران انقلابی جهادی با صراحت بیان کرد.