صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

مدیریت جهادی؛ورود به عرصه های ناممکن

2 سال قبل

دکترشاطرزاده اقدامات ناممکن در عرصه های استراتژیک برای کشور در حوزه های مختلف از جمله هوافضا و صنایع را که توسط مدیران انقلابی صورت پدیرفته را برشمرد و پارامترهای موثر در موفقیت...
دکتر محسن شاطرزاده که سابقه حضور در عرصه های مختلف از جمله معاون وزیر صنایع، عضو هیئت مدیره سازمان گسترش، معاون مپنا و ...در کارنامه خود دارد اقدامات جهادی شکل گرفته در این سازمانها که برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار استراتژیک بوده است را بر شمرد و رمز و رازهای موفقیت این مدیران را در کلاس مدیریت انقلابی جهادی تشریح نمود.