صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

مدیریت جهادی؛ورود به عرصه های ناممکن

یک سال قبل

دکترشاطرزاده اقدامات ناممکن در عرصه های استراتژیک برای کشور در حوزه های مختلف از جمله هوافضا و صنایع را که توسط مدیران انقلابی صورت پدیرفته را برشمرد و پارامترهای موثر در موفقیت...
دکتر محسن شاطرزاده که سابقه حضور در عرصه های مختلف از جمله معاون وزیر صنایع، عضو هیئت مدیره سازمان گسترش، معاون مپنا و ...در کارنامه خود دارد اقدامات جهادی شکل گرفته در این سازمانها که برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار استراتژیک بوده است را بر شمرد و رمز و رازهای موفقیت این مدیران را در کلاس مدیریت انقلابی جهادی تشریح نمود.