صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

تفکراستراتژیک؛ باید ها و نبایدها

2 سال قبل

دکتر کردناییج از بایسته های تفکر استراتژیک و اثرگذاری آن در آینده کشور گفت.
تفکر استراتژیک و لزوم تجهیز مدیران کشور به این قابلیت و بررسی ابعاد و پارامترهای این تفکر توسط آقای دکتر کردناییج استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در سطح دکتری برای اعضای دوره مدیران انقلابی جهادی در 6 ساعت تشریح شد....