صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

بررسی چالشهای حوزه نفت با حضور وزیر سابق نفت

2 سال قبل

چالشها و فرصتهای حوزه نفت و گاز، چگونگی فروش نفت در اوج تحریمها و مدیریت جهادی در عرصه انرژی کشور با حضور مهندس رستم قاسمی در دوره مدیران انقلابی جهادی نقد و بررسی شد.

کارگاه حوزه انرژی با حضور سردار رستم قاسمی وزیر سابق نفت بمنظور انتقال تجربه و درک فضای کلی حکمرانی انرژی کشور در تاریخ 1395/8/19 در محل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.

در این جلسه مهندس قاسمی به بیان تجربیات خود در دوران تحریمها پرداخت و ساخت فرصت طلایی از بحرانی ترین شرایط در حوزه نفت و گاز کشور را نمود جمله "ما می توانیم" دانست.