صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما

اطلاعیه در مورد زمان برگزاری دوره مدیران انقلابی جهادی

یک سال قبل


زمان برگزاری کلاسهای دوره مدیران انقلابی جهادی، یک روز در هفته و بمدت  180 دقیقه خواهد بود که پس از مشخص شدن منتخبین، ساعت و روز برگزاری با توجه به مقتضیات اکثریت شرکت کنندگان محترم تعیین خواهد شد.

کلاسها در وقت اداری نخواهد بود تا امکان حضور متقاضیان محترم تسهیل شود.