صفحه نخست عکس فیلم معرفی دوره آموزش آرشیو تماس با ما
شروع ثبت نام اولین دوره مدیران انقلابی جهادی در استان خوزستان

1396/07/11 06:54

شروع ثبت نام اولین دوره مدیران انقلابی جهادی در مشهد مقدس

1396/06/27 20:52

فرم ثبت نام اولین دوره مدیریت جهادی انقلابی استان خوزستان

1396/03/15 23:56

شاخصه‌های «مدیریت انقلابی» از نظر سردار سلیمانی

1396/03/15 19:08

کلاسهای دوره مدیران انقلابی جهادی

1396/03/15 13:38

شروع ثبت نام دومین دوره مدیران انقلابی جهادی

1396/03/12 21:04

ساختار نظام؛حکمرانی خوب

1395/10/19 15:19

مدیریت جهادی در صنعت هسته ای

1395/10/19 15:05

مدیریت جهادی؛ورود به عرصه های ناممکن

1395/10/07 20:14

تفکراستراتژیک؛ باید ها و نبایدها

1395/09/06 18:07

بررسی سیاست گذاری های حوزه نفت

1395/08/24 13:16

بررسی چالشهای حوزه نفت با حضور وزیر سابق نفت

1395/08/20 10:12

سخنرانی دکترمحسن رضایی در افتتاحیه دوره مدیران انقلابی جهادی

1395/08/19 23:21

تاریخ افتتاحیه دوره مدیران انقلابی جهادی مشخص شد

1395/07/27 09:44

مصاحبه تخصصی مدیران انقلابی جهادی

1395/06/18 23:47

اطلاعیه در مورد سرفصلهای دروس دوره مدیران انقلابی جهادی

1395/05/24 20:27

اطلاعیه در مورد زمان برگزاری دوره مدیران انقلابی جهادی

1395/05/24 20:22

آقامرتضی آوینی

1395/05/16 23:40

آموزش

1395/05/16 20:45

معرفی دوره

1395/05/16 20:44

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

1395/05/16 17:24

ثبت نام دومین دوره مدیران انقلابی جهادی

1395/05/16 12:49

تبلور مدیریت انقلابی جهادی

1395/05/15 12:57

راهبرد مجلس دهم در صنعت پتروشیمی

1395/05/15 12:35

نظریه پردازی بومی؛ حلقه مفقوده روابط خارجی ایران

1395/05/15 12:23

12